travelist

CHÍNH SÁCH BẢN QUYỀN

Quy định thoả thuận dịch vụ

Thỏa thuận Dịch vụ, còn được gọi là quy định sử dụng, là tài liệu nêu rõ các nguyên tắc, điều kiện và cam kết mà người dùng phải chấp nhận và tuân thủ khi truy cập và sử dụng trang web Travelist, bao gồm cả các ứng dụng di động và dịch vụ trực tuyến của chúng tôi. Thỏa thuận dịch vụ này xác định cơ sở pháp lý cho mối quan hệ giữa người sử dụng và chủ sở hữu hoặc quản trị trang web.

Thỏa thuận Dịch vụ có thể được thay đổi hoặc điều chỉnh bởi chủ sở hữu vào bất kỳ thời điểm nào. Nếu người dùng không tuân thủ các quy định hoặc không đồng ý với các điều chỉnh, họ phải ngay lập tức dừng sử dụng dịch vụ trên trang web Travelist.

Quy định chia sẻ bài viết

Độc giả có thể chia sẻ liên kết bài viết trên trang web Travelist một cách rộng rãi. Tuy nhiên, không được phép sao chép nội dung cho bất kỳ mục đích cá nhân hoặc thương mại nào. Các bài viết này thuộc quyền sở hữu của Travelist, do đó, bạn không được sử dụng nội dung cho doanh nghiệp hoặc cửa hàng của mình.

Khi chia sẻ bài viết lên các nền tảng hoặc trích dẫn nội dung để quảng bá, bạn cần phải được cấp phép và ghi rõ nguồn từ Travelist. Liên kết phải được sao chép từ chính trang web của chúng tôi để đảm bảo tính xác thực và tránh việc giả mạo dữ liệu.

Nếu bạn muốn chỉnh sửa nội dung các bài viết để phù hợp với mục đích của mình, bạn cần trao đổi với đơn vị chủ quản trang web và nhận được sự chấp thuận từ tác giả.

Bản quyền Logo và hình ảnh

Logo và giao diện web của Travelist là tài sản và bản quyền độc quyền của chúng tôi. Chúng tôi không cho phép bất kỳ ai sao chép hoặc chỉnh sửa nội dung khi chưa có sự đồng ý và cấp quyền.

Các hình ảnh được sử dụng trên trang web, bao gồm ảnh đại diện và ảnh minh họa, được chúng tôi thu thập từ các nguồn miễn phí trên Internet. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, có thể chúng tôi đã sử dụng những hình ảnh thuộc quyền sở hữu của bên thứ ba. Nếu bạn là chủ sở hữu của những hình ảnh này và không muốn chúng tôi sử dụng, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ gỡ bỏ hình ảnh trong vòng 48 giờ sau khi nhận được yêu cầu từ bạn.

Chúng tôi cam kết tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ và sẵn sàng hợp tác để giải quyết mọi vấn đề vi phạm bản quyền, nhằm tạo ra một môi trường trực tuyến bền vững và tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ.

ready to take your business to the next level?

Đăng ký để trở thành đối tác của chúng tôi